Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen informerar

2017-08-01 09:32
  • Uppdaterad: 2017-08-04 22:45

De fyra personerna ur den tidigare styrelsen för Svenska Taekwondoförbundet som under våren 2017 stängdes av från all sanktionerad Taekwondoverksamhet av den Europeiska Taekwondo Unionen har nu fått sitt ärende prövat av en oberoende Tribunal, anlitad av WT (WTF).

Berörda personer hade överklagat ETU:s beslut på flera punkter och bl a begärt att ärendet helt skulle undanröjas alternativt att de disciplinära påföljderna skulle reduceras.

Tribunalens beslut som också publiceras här, uppfattas av styrelsen som väl genomarbetat och tydligt. WT:s Tribunal har i huvudsak följt ETU:s beslut i sakfrågan. De har dock valt att frikänna på en punkt då bevisningen ej varit tillräcklig samt bett ETU att eventuellt återkomma med bevis rörande äktheten av den ingivna Facebook-konversationen. 

Tribunalen har i sammanhanget valt en omfattande avstängning för de berörda personerna men samtidigt förkortat tiden från det ursprungliga beslutet.

Avstängningstiden är nu beslutad till ett (1) år, t om. 2017-11-13.

Tribunalens resonemang i skuldfrågan är principiellt viktig och visar tydligt att berörda personers beteende inte är acceptabelt i en demokratisk organisation.

Styrelsen har inte för avsikt att driva det disciplinära ärendet vidare utan kommer att acceptera det av WT (WTF) fastställda beslutet.

En del av det material som omnämns i Tribunalens beslut, förekommer också i den pågående rättsliga prövningen av samma personer vilken utreds av Ekobrottsmyndigheten och kan därför inte kommenteras närmare då ärendet berörs av förundersökningssekretess. 

Se beslutet här: Opinion of Tribunal

 

För vidare information i ärendet, kontakta This is a mailto link

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd


rf

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46-86996514
E-post: This is a mailto link