Hoppa till sidans innehåll

Ändrad dag för förbundsmötet

20 MAR 2016 17:59
Förbundsstyrelsen har, efter att remiss- och motionstid gått ut, beslutat sig för att ändra dag och tid för årsmötet 2016 till Söndagen den 24 april. Anledningarna för detta kan du läsa mer om i brevet nedan från styrelsen genom förbundets Ordförande Johan Nilsson.
  • Skapad: 20 MAR 2016 17:59

Den 1 mars 2016 skickade styrelsen ut ett förslag till nya stadgar på remiss till föreningarna.

Förslaget hade sin utgångspunkt i den överenskommelse som gjordes med ETU den 14 oktober 2015 under närvaro av bl.a. Stefan Lindeberg, ordföranden i Sveriges Olympiska Kommitté.

Förslaget skulle kunna lösa de problem, som våra internationella förbund har skapat för oss. Avsikten med förslaget var att hålla samman förbundet på ett sådant sätt, att det skulle kunna godkännas av WTF och ETU och att det skulle vara utformat tillsammans och i samförstånd med representanter från ITFs’ sektionsstyrelse.

Nu är remisstiden slut, samtidigt som motionstiden inför förbundsmötet har gått ut. Det är dags för styrelsen att försöka nå den enighet i förbundet, som var avsikten med remissförslaget.

De ytterst få remisser som har kommit in vill välja andra alternativ.

En motion vill att ITF-sektionen och ITF-verksamheten lämnar förbundet.
Motionären anser, att ITF-sektionen inte har tagit sitt ansvar för att nå enighet i sakfrågan.

En annan motion vill att Svenska Taekwondoförbundet ombildas till ett grenförbund i likhet med Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.
En sådan lösning har ju tidigare önskats och framförts av förbundsstyrelsen vid ett flertal tillfällen, senast i Lausanne 2015. Men förslagen har fallit då WTF och ETU inte kunnat godkänna en ordning, där ITF-föreningarna har påverkan på beslut som rör WTF och i val av förbudets centrala styrelse. I den inkomna motionen om grenförbund så menar motionären att detta hinder skulle vara undanröjt genom att STU väljs in som grenförbund för WTF-föreningarna och att ETU och WTF ha gett sin godkännande (i dagsläget finns inget som styrker detta påstående) Men i så fall är det en glädjande förändring i deras tidigare hållning då detta varit styrelsens huvudspår från första början. Därför vill styrelsen pröva den vägen igen.

Styrelsen kan konstatera att motionen som den är utformad, förutsätter att sittande styrelse i STU, som inte är vald av alla STFs WTF-föreningar väljs in med en mandattid på 4 år. Motionen innehåller också förslag att anta STUs stadgar, som är i stora delar i strid med RF-stadgarnas bokstav och anda. I dagsläget får förslaget inte stöd av RF eller SOK.

Styrelsen har därför bjudit in motionärerna och företrädare för ITF-sektionen för att ha ett samtal om hur stadgarna och konstituerande av styrelse bör utformas, så att bred enighet kan skapas, samtidigt som vi försäkrar oss om att lösningen kommer att godkännas av WTF och ETU.

Styrelsen är nu fast besluten att fram till årsmötet fortsätta arbetet för att nå enighet i förbundet. Arbetet för att hitta en gemensam lösning, som kan få en bred enighet vid ett förbundsmöte, tar tid. Om årsmötet hålls den 9 april måste styrelsens slutliga förslag skickas ut senast nu på fredag den 25 mars. Det skulle betyda att vi endast har några dagar på oss för att bjuda in till, genomföra samtalen och utarbeta det slutliga stadgeförslaget. Det är, som alla inser, orimligt.

Styrelsen har därför beslutat att flytta årsmötet till söndagen den 24 april. Då har vi ytterligare någon vecka på oss, då handlingarna måste gå ut den 9 april. Styrelsen är medveten om den olägenhet det kan innebär och att några av delegaterna alla redan kan ha bokat resa och övernattning. I den mån dessa åtaganden inte är omboknings- eller ombokningsbara ställer styrelsen positiv att pröva inkomna ersättningsanspråk mot uppvisning av originalkvitto. 

Vi förutsätter nu, att alla inbjudna deltar konstruktivt i de samtal, som kan skapa enighet och kraft i vårt förbund. Vi har mycket att vinna på detta. Om vi som förbund kan skapa enighet om formerna får mer tid för en utveckling av sporten. Omvärldens, inkl. RF:s, respekt ökar för det förbund som samlar sig efter en svår tid.

Ett stadgeförslag som antas med bred enighet på förbundsmötet blir ett kvitto på att vi alla har tagit vårt ansvar och tillsammans skapat enighet och förutsättningar för en utveckling av svensk taekwondo

 

Limhamn den 20 mars 2016

 

Johan Nilsson

Ordförande 
Svenska Taekwondoförbundet 

Skribent: Förbundsstyrelsen
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....