Hoppa till sidans innehåll

Förbundets syn på ETUs pressmeddelande

24 JAN 2016 05:19
Svenska Taekwondoförbundet är uteslutna från ETU. En handling som är allvarlig och skadar svensk taekwondo.
  • Skapad: 24 JAN 2016 05:19

I beslutet som lagts upp på ETUs hemsida (kväll 19 jan 2016) men som ännu inte officiellt har skickats (24 jan 2016) till STF radas det upp punkter som legat som motiv för avstängningen. Det finns risk för att det uppfattas som bortförklaringar men STF anser att flera av punkterna är rent felaktiga.

”Tre ordföranden”

Sedan 2014 har STF haft två valda ordföranden. Chakir Chelbat och nuvarande ordförande Johan Nilsson. Chakir avgick självmant i maj 2014. Dåvarande vice ordförande Rebecca Chentinell tog över rodret men avgick i slutet på september. Rebecca efterträddes då av Emir Dizdarevic. Både Rebecca och Emir var invalda styrelseledamöter som blev tillförordnade ordföranden.

Den dåvarande ordföranden Chakir Chelbat fick den internationella frågan på sitt bord och istället för att ta tag i detta, valde att avgå. Den tf ordförande Rebecca Chentinell fick ta över frågan men avgick efter 5 månader. Tf ordförande Emir Dizdarevic startade sitt ordförandeskap med att anklagas för att inte ha gjort något och fick direkt hantera Sveriges första avstängning den 3 oktober.

Lausanne Överenskommelsen

ETU anser att vi drog oss ur förhandlingarna i Lausanne.

STF fick ultimatum som vi ansåg var direkt skadligt för svensk taekwondo. WTF höll inne rankingpoängen för våra OS-spelare. En handling som strider mot IOCs grundprinciper om att politik inte får påverka det idrottsliga. Vi höll vår del av avtalet, att genomdriva stadgeändringar på vårt årsmöte den 11 april 2015 vilket skulle ge oss en tidsfrist på minst ett år för att genomdriva den stora organisationsförändringen. Vid behov skulle det finnas möjlighet till en förlängning av tidsfristen.

Oktoberöverenskommelsen i Stockholm

ETUs ordförande Pragalos mötte i Stockholm RFs chefsjurist Christer Pallin. Dagen efter, den 14 oktober möttes ordförandena för ETU, STF och SOK och en överenskommelse undertecknades. Lausanneöverenskommelsen bekräftades således och Sverige fick kvitto på sitt arbete att förändra sina stadgar i enlighet med WTFs stadgar. Inför ETUs årsmöte i Riga där STF åter lyftes upp till fullvärdig medlemsstatus, bekräftade STF till ETU tidsfristen att klara av organisationsförändringen till senast april 2016.

”Inget resultat på nästan 2 år”

STF redovisar här en tidslinje med datum som verifierar händelserna. Dokument som styrker förbundets tidslinje kommer att finnas tillgängliga för påseende under Svenska Mästerskapen i Piteå, alternativt därefter på förbundets kansli i Stockholm.


2014

23 april

 

Ordförande Chakir Chelbat får ett brev från WTF med frågor om organisationen

6 maj 

På styrelsemötet ställs frågan om hur det kom sig att ETU och WTF började ställa frågor om STFs organisation varvid ordförande Chakir Chelbat till slut berättar att han hade kontaktat ETU och WTF och delgivit den informationen.

25 maj

Istället för att ta tag i frågan som Chakir startat, väljer han tillsammans med ledamoten och klubbkamraten Christel Berg att avgå med omedelbar verkan. Enligt demokratisk ordning tillträder vice ordförande Rebecca Chentinell in som tillförordnad ordförande.

25 september

Tf ordförande Rebecca Chentinell avgår och styrelseledamoten Emir Dizdarevic träder en vecka senare in som tillförordnad ordförande

29 september

STF informerar ETU att organisationsändring kommer att beredas till årsmötet april 2015 och STF söker dialog med ETU men får inga svar.

3 oktober

ETU stänger av STF

14 oktober

WTF meddelar att avstängningen hävs under överklagningsperioden

2015

26 januari

STF skickar ett brev till WTF där STF ber om möte med WTF för att lösa konflikten då ETU aldrig återkommer vid STFs återkommande kontaktförsök.

28 januari

Dagen innan Nordiska Mästerskapen stänger ETU återigen av STF

9 mars

WTF bekräftar ETUs beslut

10 mars

SOK ordförande uttalar stark kritik i tidningen mot WTFs beslut

16 mars

WTF bekräftar ett trepartsmöte i Lausanne och ställer krav på konfidentialitet

19 mars

ETU läcker subjektiva anteckningar från mötet. STF håller avtal om konfidentialitet.

25 mars

WTF bekräftar förhandlingspunkterna från mötet i Lausanne med två milstolpar.

1a Milstolpe

STF krävs att på årsmötet i april 2015 införa två punkter i stadgarna som begränsar ITF rösträtt i förbundet. Klarade STF av detta skulle våra OS-spelare få tillbaka sina rankingpoäng.

2a Milstolpe

STFs medlemsstatus skulle därmed lyftas upp till Demoted membership och STF skulle ges en tidsfrist på minst ett år för att klara av organisationsförändringen.

11 april

Årsmöte

Stadgeändringarna röstas igenom med 2 rösters marginal. 35% av WTF-medlemmarna röstade mot stadgeändringarna och röstade MOT att de svenska OS-spelarna skulle återfå sina rankingpoäng.

12 maj

Ordföranden för STF och SOK reser till VM i Chelyabinsk, Ryssland för fortsatta förhandlingar med WTF

19 maj

WTF bekräftar i mail åter tidsfristen till april 2016

7 juli

STF ordförande bekräftar i mail till WTF att STF arbetar hårt för att klara tidsfristen till april 2016.

14 oktober

Möte i Stockholm med ordförande för ETU, STF och SOK. Mötet resulterar i en principöverenskommelse på organisationsform

19 oktober

STF ordförande bekräftar till ETU om tidslinjen till april 2016 för slutförandet av organisationsförändringen

20 oktober

ETU lyfter upp STF till fullvärdig medlem på ETUs årsmöte i Riga

14 december

ETU ändrar sig ensidigt efter att ha lyssnat på en svensk advokats egna tolkning av stadgarna. Samma advokat har på sociala medier anklagat STF för att ha lurat ETU, Nu kräver ETU att STF ska ha genomfört organisationsförändringen inom mindre än en månad till senast 10 januari.

2016

4 januari

Ordförande för SOK skickar brev till ETU och bekräftar STFs fortsatta framsteg för att klara av tidsfristen till april 2016 och ber att ETU återkommer till oktoberöverenskommelsen.

19 januari

ETU publicerar en kommuniké på sin hemsida att STF är utesluten som medlem i ETU. STF har skickat brev till ETU om begäran av officiell bekräftelse. Fortfarande lördag 23 januari har inget officiellt brev mottagits av STF.

Skribent: Förbundsstyrelsen
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....