Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till Verksamhetskonferens och extra förbundsmöte

05 NOV 2014 15:04
Inbjudan till Verksamhetskonferens och kallelse till extra förbundsmöte
Plats: Borås söndagen den 7 december, FIRST HOTEL GRAND
  • Skapad: 05 NOV 2014 15:04

Bakgrund

Med både glädje och stolthet kan vi visa upp några av de framgångar som Svenska Taekwondoförbundet har fått under senare år:

• Topprankade, 3 stycken Svenska utövare topprankade i världseliten.
Elin Johansson | Nikita Glasnovic | Casandra Ikonen

• Granprix serien 2013/2014
Manchester/England 2013 - Elin Johansson - Guld
Astana/Kazakstan 2014 - Elin Johansson - Silver & Nikita Glasnovic - Brons
Manchester/England 2014 - Elin Johansson - Silver

• Senior EM 2014
Baku/Azerbaijan - Nikita Glasnovic - Brons

• Våra Svenska utövare tagit en mängd internationella G-klass medaljer 2013/2014.
Listan kan göras mycket längre . . .

 

Förbundet har haft framgångar. Men det är heller ingen hemlighet, att vi har ett antal problem både när det gäller sak- och personfrågor.

ETU har beslutat att suspendera Svenska Taekwondoförbundet från verksamheten, ett beslut som styrelsen har överklagat……

Tre duktiga ledamöter, valda vid tidigare och det senaste årsmötet, har lämnat sina uppdrag i styrelsen. Det är självklart att det som hänt, tillsammans med en osäkerhet om framtiden,  skapar osäkerhet och förvirring.

Det är styrelsens förhoppning, att verksamhetskonferensen i ännu större utsträckning ska medverka till att vi talar med varandra om viktiga sakfrågor och mindre om varandra i personfrågor. Att informera, ventilera, diskutera och tydliggöra de mest aktuella frågorna. 

Verksamhetskonferensen skapar möjlighet till att kunna ställa frågor och få svar i ett öppet och schysst forum.

Allt fler måste vara delaktiga i diskussionen om förbundets viktiga framtidsfrågor.

 

Viktiga frågor vid konferensen

Fram till den 15 november pågår ett remissarbete om förbundets stadgar. Vid verksamhetskonferensen är det naturligt att samtala om vägvalen i speciellt viktiga stadgefrågor, så att det finns möjlighet att lämna ett brett förankrat förslag till beslut vid nästa ordinarie årsmöte.

 Förhållandet till ETU är speciellt viktigt och akut. Även om den finns med i stadgeremissen, är det angeläget att aktiva i förbundet tar ett extra stort ansvar för denna, söker kunskap och samtalar tillsammans. Styrelsen får också en möjlighet att redovisa vad som gjorts och vad som planeras i dialogen med ETU.

Styrelsen har beslutat att, efter stadgeremissen, starta en diskussion bl.a. vision, målen på kortare och längre sikt samt vägarna till målen. En sådan diskussion kan ytterligare svetsa samman förbundet och göra, att vi alla drar åt samma håll. Då ökar kraften i förbundet.

Vilka frågor vill ni ha med?
På det här sättet vill styrelsen också inbjuda medlemmarna att påverka konferensen. Vilka frågor vill ni ta upp? Försök beskriva konkret och skicka till This is a mailto link

Efter en diskussion i styrelsen om detta, kommer styrelsen att i god tid före konferensen skicka ut detaljprogram och frågor att diskutera.

 

Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen kallar härmed till extra förbundsmöte

Söndagen den 7 december
Plats:

BORÅS

FIRST HOTEL GRAND

Hallbergsplatsen 2,503 05 BORÅS
 

E-mail: This is a mailto link

T: 033-799 00 19

www.firsthotelgrand.se

 

Föredragningslista

1. Extra förbundsmötets öppnande

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för det extra förbundsmötet

3. Fråga om huruvida det extra förbundsmötet är behörigt utlyst

4. Val av ordförande för det extra förbundsmötet

5. Val av sekreterare för det extra förbundsmötet

6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera det extra förbundsmötets protokoll samt val av två rösträknare

7. Godkännande av dagordningen

8. Fyllnadsval av ordförande i förbundet fram till årsmötet 2016

9. Fyllnadsval av en ledamot i förbundsstyrelsen (ledamot 2) fram till årsmötet 2016

10. Fyllnadsval av en suppleant i förbundsstyrelsen fram till årsmötet 2016

11. Det extra årsmötets avslutande


Bakgrund och stadgar

Stadgarna för Svenska Taekwondoförbundet säger följande (§ 12):

”Förbundsstyrelsen kan, då den finner det erforderligt, sammankalla extra Förbundsmöte.

Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande. Kallelse sker senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i RF:s och Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan översändes till berörda parter senast 7 dagar före mötet.”

 Styrelsen sammankallar det extra förbundsmötet för att genom fyllnadsval kunna skapa en handlingskraftig styrelse, sedan den av årsmötet 2012 valde ordföranden, en styrelseledamot och en suppleant har lämnat sina uppdrag.

Det är styrelsens förhoppning, att valberedningen ska kunna lämna förslag till val för de tre olika uppdragen i god tid före det extra förbundsmötet. De nuvarande stadgarna reglerar inte valberedningens arbete vare sig inför ordinarie eller extra förbundsmöte.


Årsmöten och plats

Styrelsen ser gärna att årsmöten och konferenser roterar i vårt avlånga land. De senaste årsmötet hölls i Malmö, detta årsmöte kommer att hållas i Göteborg och ordinarie årsmöte 2015 kommer att vara i Stockholm.

 

Röstlängd

Kallesle, Föredragningslista, Preliminär Röstlängd

 

NOMINERINGSLISTA

 

För kännedom

Av årsmöte 2014.04.12 fastställd röstlängdAv Årsmöte 2014.04.12 fastställd röstlängd

Skribent: Emir Dizdarevic
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....