Hoppa till sidans innehåll

Ledningsgrupp för Domarkåren är tillsatt

06 NOV 2015 07:56
Förbundsstyrelsen beslutade att per den 30 okt tillsätta en ledningsgrupp för domarkåren som ska leda förbundets arbete i att utveckla kåren, rekrytera fler domare och bemanning av tävlingar i Sverige. Ledningsgruppen består idag av Rahel Azad, Fanny Bygdén, Lennart Arvidsson och Peter Nordin, men kan komma att utökas.
 • Uppdaterad: 06 NOV 2015 10:20

Arbetet med utbildning av nya domare har pågått intensivt sedan i våras för att säkra tävlingsverksamheten för barn & ungdomar inom svensk taekwondo. Lennart har sedan våren tagit på sig uppgiften att genomföra domarutbildningar och kommer därför fortsätta det arbetet i ledningsgruppen. Bemanningen med domare för respektive tävling sköttes från kansliet, något som lett till hög arbetsbelastning och andra kansliuppgifter har fått prioriteras bort. Nu är det därför dags att överlämna stafettpinnen till ledningsgruppen i den nya strukturen. 

 Ledningsgruppens arbete kommer vara följande: 

 • Planera och genomföra utbildningsinsatser för att; rekrytera nya domare, stärka befintlig domarkår och höja standarden på svenska coacher
 • Uppdaterar avsnitten ”Domare”, ”Coach” och ”Tävlingsregler” i Tävlingsreglementet
 • Rätt att utse och delegera planering, samt genomförande av domaruppdrag till Huvuddomare vid varje enskild tävling
 • Upprätthåller och uppdaterar nationell rankinglista för domare
 • Ansvarar för att utbilda och tillsätta observatörer till varje tävling som utifrån en kvalitetssäkringsmodell, utvärderar enskilda domares insats på tävlingar. Observatörsrapporten ligger sedan som underlag för den regionala Domarcoachen att jobba med den enskilde domaren, på nästkommande regional tävlings/träningsaktivitet
 • Upprättar och utvärderar rutiner, regelverk och arbetsordning för domarkår
 • Deltar i förbundets och tävlingskommitténs utvecklingsarbete
 • Etablerar nödvändiga internationella kontakter för verksamheten
 • Utser en ansvarig som ska företräda ledningsgruppen i möten med Tävlingskommittén
 • Tar emot domarrapporter från huvuddomare på tävlingar och beslutar om åtgärder
 • Är närmast kontaktperson för domare i domarkåren

Ledningsgruppen är direkt underställd tävlingskommittén. Gruppen rapporterar via ledningsgruppens samordnare Rahel Azad till Tävlingskommittén som sedan rapporterar till styrelse.

Tävlingskommitténs övriga positioner kommer tillsättas under november-månad och i respektive ledningsgrupp finns det fortfarande möjlighet att delta. Under December-månad kommer förbundsstyrelsen utlysa en Ordförande för Tävlingskommittén som kommer påbörja sitt uppdrag 2016-01.

Med denna ny struktur vill förbundsstyrelsen utveckla kommittéarbetet, skapa större sammanhållning och gemenskap samt bättre koordinering. Konceptet är inte nytt inom idrottsrörelsen utan är beprövat av andra framgångsrika idrottsförbund, såsom Fotboll-, Handboll- och Innebandyförbundet. 

 

Ledningsgruppen för domarkåren söker fler eldsjälar som vill engagera sig inom kvalité, utbildning och utveckling med ambitionen om att ta fram de bästa domarna i världen. Ta kontakt med Rahel Azad eller förbundets kansli för mer information.  

All kommunikation med förbundets ledningsgrupp kommer forsättningsvis att gå genom This is a mailto link. Inom kort kommer även ledningsgruppen ha personliga adresser med This is a mailto link

 

Med Vänliga Hälsningar,

Johan Nilsson
Ordförande

Svenska Taekwondoförbundet 

Skribent: Johan Nilsson - Ordförande
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: This is a mailto link