Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet, del 2

12 JAN 2016 17:39
Landslags- och tävlingsverksamheten kommer organiseras i en ny kommittéstruktur. Den nya strukturen implementeras successivt under första halvåret 2016.
  • Uppdaterad: 13 JAN 2016 12:26

En ny kommittéstruktur och stödfunktioner som stödjer förbundsutvecklingen börjar ta form. Kommittéerna ska arbeta inom givna ramar, som styrelsens förlängda arm, med att omsätta styrelsens beslut, följa policys och operativt svara för de uppdrag man har blir genomförda. Därför är det av allra största vikt att personerna i en kommitté delar styrelsens ambitioner med arbetet. När jag skriver ”delar” så menar jag att man självklart kan vara av olika åsikter och inte alltid helt eniga om detaljerna, men att man följer fattade beslut och arbetar i enlighet med de ramar som satts från förbundsstyrelsen. 

Tävlingskommittén är en ny struktur som förbundsstyrelsen beslutade sig för att genomföra. Detta kommer skapa en större sammanhållning och gemenskap i koordineringen av tävlingsverksamheten. De funktioner som ingår i Tävlingskommittén är alla direkt påverkade av varandra operativt på en tävling och därmed en nödvändighet för att det ska fungera.

Konceptet är inte nytt inom idrottsrörelsen, flera andra framgångsrika förbund har samma eller liknande uppställning i sina organisationer. Även världsförbundet WTF har anammat idén om en överordnad struktur (tekniska kommittén) som koordinerar tävlings- och domarverksamheten och som lyder direkt under WTF styrelse.

Istället för att ha kommittéer i flera led, så har vi valt att samla stödfunktioner i en ledningsgrupp. Det innebär att man gemensamt är ansvarig för alla beslut som fattas inom ramen för verksamheten. Gruppstrukturen och dess medlemmar är inte permanent för all evighet, utan kan utökas eller minskas utifrån ändrade behov och förutsättningar.

Under hösten 2015 har förbundet tagit en aktivare roll i genomförandet av Cuperna och SM. Detta har resulterat i närmare 700 tävlanden på 3 tävlingar mot tidigare år med 400-500 tävlanden fördelat på 4 tävlingar.

SM2015 slog rekord i antal startanden och ett febrilt arbete inför SM i Piteå pågår, där vi kommer satsa mer resurser än någonsin för att få en stor genomslagskraft i TV och media.  

Vi har även gjort en fokuserad satsning på domar- och systemutbildningar vilket resulterat i över 150 st deltagare på totalt 6 st utbildnngstillfällen sedan i mars-månad. Många av dessa är aktiva idag och har avancerat snabbt på kort tid. Ett arbete som varit nödvändigt för att bredda den domarkår som fanns kvar sedan tidigare, samt skapa förutsättningar för att fler tävlingar ska kunna anordnas med kompetenta systemadministratörer. 

Inom kort kommer vi annonsera ut eventuell tillökning i Tävlingskommittén samt en Ordförande som ska leda arbetet med ledningsgrupperna för tävling och domare. 

 

Landslagskommittén
Avsaknad av denna struktur har medfört att landslagsverksamheten fått leva sitt eget liv, utan någon vidare insyn och påverkan från förbundsstyrelsen, främst avseende Kyorugi.

Under hösten 2015 har vi på olika sätt försökt att ändra på det, styra upp verksamheten och få igång en dialog. Landslagsledningen för Kyorugi har tyvärr inte hörsammat förbundsstyrelsen intentioner i tillräcklig utsträckning, vilket har fått till följd att Johan Berg avskiljts från sitt uppdrag som sportskoordinator per den 18 december.

Head Coach för Kyorugi lanslaget, Markus Kohlöffel, har förbundsstyrelsens fulla förtroende att slutföra sitt uppdrag med fokus att förbereda våra OS kandidater så bra det bara går inför Rio2016, vilket förhoppningsvis ska resultera i Sveriges första OS medaljer i Taekwondo.

Samtidigt som vi har fokus på Rio2016 måste vi börja bygga den nya struktur och organisation som ska ta fram och utveckla framtida landslagsspelare och OS deltagare.

Den operativa landslagsverksamheten kommer styras och koordineras av en Landslagskommitté (en ordförande, 4 ledamöter). Landslagskommittén får direktiv av styrelsen; vissa frågor får man ta beslut i, andra frågor skall föreslås till styrelsen. Förbundet återtar här kontrollen och ansvaret över hela verksamheten mot uppsatta mål.

Tävlingsreglemente uppdateras med tydlighet i regelverk, uttagningar och ranking.

Ett tätare samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landslagsledning och hemmatränare eftersträvas. Vi behöver en karriärstege för tränare och fler professionella tränare i Sverige. Duktiga taekwondoutövare formas idag till 80-90% av hemmatränare i sin hemma miljö. Den tränarbasen vill vi bredda.

 

Vi vill skapa förutsättningar för fler att nå toppen, agera förebilder, ta hand om dessa utövare och hålla drömmen vid liv. Även om drömmen kan vara att bara få nå ett EM/VM.

Samtidigt ska den nya strukturen ge utrymme för de som tillhör världseliten att kunna fortsätta utvecklas på den nivån eller kunna koncentrera sig på ett kommande mästerskap eller OS och att få göra det under bästa tänkbara förutsättningar.

 

Jag tror det är fullt möjligt att kombinera ambitionerna om bredd och elitfokus i landslagsverksamheten. I arbetet med att bygga denna nya struktur och organisation kommer förbundsstyrelsen att bjuda in till en elittränarkonferens under februari för att diskutera, utbyta erfarenheter och inhämta synpunkter på hur vi tillsammans ska forma framtiden.

 

Med vänliga taekwondohälsningar, 

Johan Nilsson

Ordförande
Svenska Taekwondoförbundet

Skribent: Johan Nilsson
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: This is a mailto link