Hoppa till sidans innehåll
Verksamhetskonferens2014

Ordföranden har ordet

27 JAN 2015 20:01
- Det är av yttersta vikt att vi kommunicerar med varandra om det aktuella läget vad avser Svensk Taekwondo’s framtid !

Gemensamt måste vi ta ut ”en ny kompassriktning”
  • Skapad: 27 JAN 2015 20:01

Det nya året

Först vill jag önska alla En god fortsättning på det nya året!

Efter Jul- och nyårsledigheten har nog alla fått en välbehövlig paus och verksamheterna har kommit igång igen. Jag skulle vilja blicka tillbaka lite på året som varit men framförallt titta framåt på vad som väntar under 2015.

Efter diverse olika avhopp och egen sjukdom i somras fick jag i all hast ta över som ordförande den 2 oktober 2014(knappt 4 månader till dagens datum) och arbetet har sedan dess till stor del varit uppdelat i två delar - en reflekterande och en planerande del. För mig har det varit viktigt att (förutom att ta tag i de akuta problem som uppstått under tiden), att verkligen sätta mig in i, hur förbundets verksamhet fungerar i praktiken. Utifrån frågeställningar som:

- Svenska Taekwondoförbundet och dess syfte?

- Förbundets övergripande mål?

- Nuvarande organisation?

- Hur fungerar det inom vårt förbund idag?

- Hur vill vi ha det i förbundet?

Den senaste tidens händelser visar hur sårbara vi är i dag som förbund. Det visar även den utredningen som styrelsen beslutade om, att förbundet behöver kvalitetssäkra verksamheten genom att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet genom att införa ett ledningssystem.

Kortfattat beskrivet, ordning och reda.

Första steget är att definiera nya mål genom att konkretisera arbetet utifrån; behov, krav och utmaningar som finns, samt vilka svårigheter vi kan möta i framtiden.

- Det är av yttersta vikt att vi kommunicerar med varandra om det aktuella läget vad avser Svensk Taekwondo’s framtid !

Gemensamt måste vi ta ut ”en ny kompassriktning” med tydliga mål och sjösätta detta i praktiken genom en konkret plan för att uppnå dessa mål som vi gemensamt kommit överens om. Och här vill jag skapa förutsättningar för dessa mötesplatser där vi som medlemmar i vårt förbund träffas och utbyter tankar och idéer.

Förbundet blir vad vi gör det till !

 

Tävlings- och Landslagsverksamheten

En annan het potatis som jag kunnat utläsa på de senaste årens protokoll och diverse disciplinanmälningar, är landslagsverksamheten.

På det senaste styrelsemötet diskuterades situationen idag och framtida strategier för både tävlingar och landslagsverksamheten. Mycket synpunkter har kommit in från olika håll och här vill Jag särskilt påtala vikten av en långsiktig planering, med löpande utvärderingar för att skapa internationell erfarenhet och vidareutveckling av lovande talanger inför framtiden.

- Att hålla drömmen levande om att få representera sitt land och bli svensk, nordisk, europeisk, världs- eller OS-mästare.

 Förbundet måste ha en egen satsning(inkl. ekonomi) som ansvarar för att utveckla och genomföra satsningar på olika nivåer. Sveriges Olympiska kommitté(SOK) och RF’s elitstöd kan ju självklart bidra till, som ett tillägg, att förstärka förbundets egna satsningar och resurser med olika typer av stöd i ett långsiktigt samarbete. Men det måste vara förbundet som leder och utvecklar satsningen med tydliga regler, krav och mål.

Framförallt måste det vara enkelt att förstå, vad man som aktiv, behöver och måste göra för att representera Sverige i tävlingssammanhang.

Förbundet måste skapa förutsättningar för medlemmar ” i en landslagstrupp ” att få möjlighet att prövas, testas och få erfarenhet på den internationella arenan och matchas mot det slutgiltiga landslaget baserat på resultat och prestation. Samtidigt som utövaren bakom dig nosar och vill ha platsen. Det måste finnas en konkurrens om platsen. Konkurrens är bra!

Den röda tråden i landslagsverksamheten måste bygga på 3 byggstenar; Gemensam dialog, planering och samspel.

Under februari månad har jag som målsättning att bjuda in till en tränar konferens för att tillsammans med föreningar runt om i vårt avlånga land gemensamt diskutera fram - Hur vi vill att det skall fungera?, både på kort och lång sikt. En dialog med alla inblandade parter kommer därför att föras på olika nivåer.

 

Som Ordförande i förbundet? Vad innebär det?

Kortfattat kan man beskriva mitt uppdrag/ansvar som ordförande är att:

- Leda styrelsens arbete

- svara för förbundets representation och

- hålla förbundets mål levande för medlemmarna.

Som ordförande är Jag en i laget. Men jag tillsammans med styrelsen kan inte göra allt själva. Det är alla vi tillsammans inom förbundet som måste ta ett ansvar för svensk Taekwondo med målsättningen att bygga upp arbetet kring gemensamma mål, och se till att vi skapar en miljö i förbundet där vi samverkar.

Därför är det, tänker jag, viktigt att vi satsar resurser där verksamheten bedrivs. På den lokala nivån, ute i distrikten. På förbundsnivå handlar det om att upprätta nationella riktlinjer och skapa förutsättningar som kan utföras lokalt !

Vidare är det viktigt att representanter från våra distrikt är delaktiga på olika styrelsemöten och träffar. För att gemensamt arbeta fram olika förutsättningar i våra distrikt utifrån behov, krav och utmaningar som finns.

Min förhoppning är att 2015 blir ett år med fokus på hur vi kan utveckla och göra svensk Taekwondo till ett bättre förbund för alla som är medlemmar. Ett år som handlar om hur vi kan stärka förbundet, i stället för splittring, diskussioner om politikens former och Individer som bygger en plattform för sin egna framtida internationella karriär. Vi måste se till vad som är bäst för svensk taekwondo och möta vårt förbunds utmaningar med reformer och handlingskraft.

Det är så vi gemensamt tar ansvar för att bygga ett demokratiskt och starkare Taekwondo förbund.

Tankar, funderingar, idéer? Tveka inte ta kontakt !


Med vänlig hälsning,

 

 

Emir ”Empa” Dizdarevic

 

 

PS. Glöm inte att Gilla förbundet på Facebook för att ta del av nyheterna!

Skribent: Emir Dizdarevic
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....