Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen avslår begäran om ett extra årsmöte

02 DEC 2015 15:00
Förbundsstyrelsen fick den 26 nov in en begäran om ett extra årsmöte från ett antal medlemsföreningar. I begäran så kräver man att ett extra årsmöte äger rum den 19 dec i Stockholm och frågeställningen avser en separation mellan WTF-ITF. Styrelsen har tagit ställning till detta och avslår ”begäran om ett extra årsmöte” på juridiska grunder, samt att styrelsen redan arbetar på en separation mellan WTF-ITF.
  • Skapad: 02 DEC 2015 15:00

Den 14 oktober träffades representanter från Svenska Taekwondoförbundet och Europeiska Taekwondo Unionen i Stockholm hos Sveriges Olympiska Kommitté, där man enades om att en separation ska ske där ITF-medlemsföreningar inte kan påverka WTF-föreningarnas val av styrelse och annat. Efter detta valde ETUs årsmöte in Sverige som fullvärdiga medlemmar i god tro om att överenskommelsen från Stockholm skulle arbetas vidare med. 

Styrelsen har sedan ETUs årsmöte, till idag haft samtal med jurister och andra experter inom området och kommer skicka ut nya stadgar på remiss till medlemsföreningarna i god tid innan det fastställs som en proposition till förbundsmötet 2016. Man är överens med alla inblandade parter om att processen behöver ha sin gång. 

Av de 20 st medlemsföreningarna som står bakom kravet om ett ”extra årsmöte” är endast 15 st av dessa röstberättigade enligt tidigare fastställd röstlängd.  Den tolkning av stadgarna som anges som skäl till att förbundet är tvingade att hålla ett extra årsmöte är felaktig och avfärdas av flera olika experter på föreningsjuridik. Se bifogat dokument nedan för mer information. 

En ordinarie förbundsstämma kommer äga rum om 4 månader med en viktig punkt på agendan, ”Hur ska organisationen för Svensk Taekwondo se ut?”. Det finns inget efter det som heter "Gör om - Gör rätt” och därmed oerhört viktigt att arbetet är väl genomarbetat innan ett årsmöte kan fatta beslut. 

Vår förhoppning är att få lugn och ro till förbundsmötet 2016 för att arbeta mot en separation av WTF-ITF och annat som Svensk Taekwondo har nytta av.

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Johan Nilsson
Ordförande

Svenska Taekwondoförbundet

 

Styrelsens beslut 2015-11-30

Bilaga 1 - Jacob Asps inkomna begäran
Bilaga 2 - Yttrande från Christer Pallin, RF Chefsjurist  
Bilaga 3 - Styrelsens arbetsplan fastställt av förbundsmöte 2015-04 

Skribent: Johan Nilsson - Ordförande
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: This is a mailto link