Hoppa till sidans innehåll

Viktig medlemsinformation

14 JAN 2016 20:23
Vi vill med denna skrift förbereda er för något mycket tråkigt som eventuellt kommer drabba Svensk Taekwondo, och samtidigt ge en förklaring till varför det drabbar oss och de motiv som verkligen ligger bakom.
  • Uppdaterad: 14 JAN 2016 23:47

Kära medlemmar, 

Vi vill med denna skrift förbereda er för något mycket tråkigt som eventuellt kommer drabba Svensk Taekwondo, och samtidigt ge en förklaring till varför det drabbar oss och de motiv som verkligen ligger bakom.

Vi hade en uppgörelse med ETU, från oktober förra året – där vi också blev återinvalda i ETU som fullvärdiga medlemmar. Vi trodde alla att de som låg bakom den 1,5 år långa tvisten och som drev frågan till ETU och WTF nivå hade nått ett accepterat läge och att vi nu skulle kunna gå vidare med enad front. Så blev det nu inte. 

Med Jacob Asp som förkläde fick ETU grund för att påstå att STF både förhalade och inte arbetade för att komma tillrätta med organisationsfrågan. Med hans bakgrund som advokat och nära relation till Chakir Chelbat blev han plötsligen invald som vice ordförande för ETUs Juridiska Kommitté. Därpå har kampanjen rullat vidare och nu står vi istället inför en situation där vi återigen riskerar att bli uteslutna

Mot den bakgrunden tog vi kontakt med Jacob för att höra om vi kunde finna en lösning som han i egenskap av vice ordförande i ETU’s juridiska kommitté, och värnande om Svensk Taekwondos bästa, kunde argumentera för när han deltar på ETU’s styrelsemöte, Fredag 15/1.

Det visade sig att det redan fanns en utarbetad plan för hur man skulle agera om (när?) STF blev uteslutet.

Jacob Asp har förberett och bildat ett nytt förbund, Svenska Taekwondo Unionen (STU) som ska ansöka om medlemskap i WTF. Den demokratiska proceduren i Sverige är rigorös och inga nya förbund godkänns lättvindigt av RF. Vidare gäller principen ”En idrott – Ett förbund”.

Därför föreslår Jacob Asp att STF ska tillstyrka att taekwondons medlemskap i RF övergår till STU. Det nya förbundet (STU) ska ledas av Jacob Asp och Ninos Malki. Chakir Chelbat ska erbjudas rollen som anställd Technical Director (eller dylikt) och uppbära lön för det.

Jacob bedyrar sin ärlighet och goda intention, att han endast vill svensk taekwondo väl och att styrelsen och svensk taekwondo kan lita på att han som advokat och i egenskap av självvald ordförande för STU kommer arbeta för demokrati och rättvisa.

 

Styrelsens kommentarer och svar till Jacob Asp var;

En lösning där ett nytt förbund (STU) får RF-medlemskapet av det godkända förbundet (STF) kräver ett årsmötesbeslut för att lägga ner STF.

Vidare anser STFs styrelse anser att ett nytt förbund som inte leds av en demokratiskt vald styrelse skulle gå stick i stäv mot de demokratiska principerna vi har i Sverige.

En sådan organisation skulle aldrig godkännas av RF och skulle innebära en uteslutning av taekwondo från RF helt och hållet. Organisationsförslaget lagt av Jacob Asp är därför något som STFs styrelse inte kan rekommendera medlemmarna.

Ett nytt förbund är inte lösningen. Stadgebrottet som STF begår genom sitt samröre med ITF-klubbar är något som många andra förbund i Europa och Världen begår och som ETU är medveten om. Problemet är därför endast av politiskt karaktär, ett ”icke-problem” som skapats för att vissa människor på ett odemokratiskt sätt ska komma tillbaka in i förbundsstyrelsen.

Ovan till trots, styrelsen skall fortsätta att jobba med en separation av WTF och ITF taekwondon i en demokratisk lösning som alla parter kan acceptera.

 

Uteslutning

STFs styrelse är demokratiskt vald på årsmötet. Sedan årsmötet har styrelsen arbetat för att bygga broar, lösa den infekterade landslagsfrågan och investera i infrastrukturen för att bygga upp förbundet för framtiden. Vi har kommit långt i dessa frågor.

I oktober 2015 skrev STF tillsammans med SOK och ETU en överenskommelse om tidsplan för att lösa den organisatoriska frågan. I december mottar vi ett brev från ETU som skriver att de efter konsultation från en svensk advokat får informationen om att organisationsförändringen kan ske snabbare och på ett extra årsmöte som kan kallas inom 14 dagar.

STF jobbar i tät samråd med SOK och RF och vi gör allt för att i god tid presentera medlemmarna en organisationsförändring som överensstämmer med WTFs stadgar och jobba för att få 2/3-dels majoritet på årsmötet i april.

Med Jacob Asps inblandning har nu ETU fått felaktig information och uppfattning om den demokratiska processen i idrottsverige och nu hotar återigen en uteslutning.

Vi har nu skrivit ett brev till Jacob Asp och vädjat att han för svensk taekwondos bästa och väl ska göra allt för att förmå ETU att komma tillbaka till Oktoberöverenskommelsen och ge oss tiden fram till sista april för att slutföra organisationsförändringen. Vi hoppas att han tar sitt förnuft till fånga.

 

 

Med vänliga Taekwondohälsningar,  


En fast beslutsam och enig
FÖRBUNDSSTYRELSE

Skribent: Förbundsstyrelsen
Epost: This is a mailto linkPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....