Hoppa till sidans innehåll

Förbundet bemöter

02 FEB 2021 13:00
STU:s vice ordförande har den 23 jan publicerat en nyhet på STU:s hemsida om situationen i förbundet som nu bemöts. 
  • Uppdaterad: 02 FEB 2021 13:00

Svenska Taekwondounionen är ett grenförbund under förbundet som administrerar och företräder svensk WT taekwondo. De har genom sin nyinvalde vice ordförande publicerat en nyhet på deras hemsida där de riktar ett antal anklagelser mot förbundet och enskilda individer i förbundsstyrelsen.

Förbundet bemöter nu dessa osanna påståenden:

1. Varken Förbundsordförande eller en styrelsemedlem har stängts av 2017 av WT. Dessutom har samtliga utredningar kring ekonomiska oegentligheter som företogs av Ekobrottsmyndigheten lagts ner.
   a) Se brev från, utnämd domare av World Taekwondo, i avslutat ärende 2017.
   b) Se underlag från, Ekobrottsmyndigheten i avslutat ärende 2017.

2. Företrädare för Svenska Taekwondoförbundet har inte lagt beslag på STU:s bokföringspärmar. Polisanmälan och inblandning av kronofogden berör en oberoende revisor som STU själva anlitat för revisionen av 2018 års verksamhet. 

3. Idrottslyftet har inte administrerats av nuvarande styrelse. Idrottslyftet pågick under perioden 2017-2019 och har nu övergått till projektstöd IF för 2020-2021. Nuvarande styrelse administrerar projektstöd IF där beslut fattas av VU och verifieras av förbundsstyrelsen enligt riktlinjer som gäller för alla medlemsföreningar. Föreningar kan löpande se behandlade ansökningar under 2020-2021 och för idrottslyftet 2019 så har styrelsen hävt sekretessen.
   a) Lista med ansökningar som behandlas löpande av VU för 2020-2021
   b) Lista med ansökningar sedan idrottslyftet 2019

4. Arvoden i styrelsen fattas av förbundsstämman. Vid särskilda uppdrag som inte tillhör styrelsens ordinarie uppdrag såsom förändringsarbete med mera, har styrelsen rätt att besluta om ett särskilt arvode. Styrelsen har inte mandat att anställa personal utan att en förbundsstämma gett styrelsen det mandatet. Särskilda uppdragsarvoden är därför en framkomlig väg för tidsbegränsade insatser med akut behov. Se styrdokumentet ”Arvoderingsvillkor" som förbundsstämman fastställde 2020. 

5. Är STU:s subjektiva tolkning av situationen mellan Svenska Taekwondoförbundet och STU. Det enda som behöver förtydligas här är att Svenska Taekwondoförbundet är medlemmar i SOK och företräder svensk Taekwondo i olympiska frågor. 

6. Riksidrottsnämnden(RIN) tog aldrig ställning till sakfrågan. RIN tog ställning till om beslutet tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot gällande stadgar eller tävlingsregler. Se RF:s stadgar 15 kap. för mer information om hur överklagan går till. 
Notera att förbundsstyrelsen justerade beslutet 27 nov, vilket överklagades och där RIN gav förbundet rätt.  RIN hävde dock i sammanhanget, styrelsens beslut kring slutattestering, vilket aldrig verkställdes av Förbundet. 

7. Förbundets verkställande utskott(VU) och förbundsledning fullföljde aldrig verkställandet av beslutet. 

8. Överklagan har lämnats in till RIN och förbundet kommer inte kommentera det tills ett slutgiltigt avgörande kommit. 

9. Utifrån styrelsens arbete i linje med idrottsrörelsens värdegrund och området "rent spel" så blir påståendet befängt. Föreningarna Kaidi Taekwondo klubb och Kaidi Taekwondo Öckerö klubb har ingen "starkare koppling" till förbundet än vad andra medlemsföreningar har.
   a) Ett antal ITF-föreningar är föremål för prövning mot förbundets stadgar 7 kap. 4 § pkt. 4.2 pkt. 6 hos förbundsstyrelsen och den prövningen kommer förbundet inte kommentera innan prövningen slutförts. 

10. Utifrån styrelsens arbete mot antidemokrati så blir påståendet även här befängt. Förbundsstyrelsen ligger inte bakom föreningsstyrelsen i Baekdusan Taekwondo Klubbs beslut att inte bevilja STU:s vice ordförande medlemskap. Vår förste vice förbundsordförande tillika ledamot i föreningsstyrelsen äger inte rätt att ensamt fatta beslut i föreningen. Varje föreningsstyrelse beslutar själva om sin verksamhet och hur de förhåller sig till annat.

---

Förbundsstyrelsen strävar hela tiden att vara fullständigt transparenta mot medlemmar och andra intressenter. Vår lärdom hittills är att bli ännu bättre på att granska beslutsprocessen så inte att-satser justeras på sådant sätt att de inte ger en rättvis bild av vad förbundsstyrelsen de facto beslutat om. Det lärde vi oss genom att RIN hävde vissa att-satser i beslutet 6 sept och en att-sats i beslutet 27 nov. 

I arbetet med att gå från en tyckarkultur till en kunskapskultur så kommer saker bli fel. Vårt sätt att hantera detta på är att ta lärdom från det och säkerställa att inte samma fel uppstår igen. I fallet med RIN har exempelvis styrelsen nu föreslagit uppdaterade styrdokument till medlemmarna.

För att komma framåt så behöver vi jobba tillsammans.

Det är förbundsstyrelsens ambition att bjuda in hela STU:s styrelse till ett möte.
Syftet med mötet är att få till en dialog med STU:s styrelse, få stopp på pågående splittringar och för att gemensamt hitta sätt att arbeta i linje med RF:s beslut 3 mars 2020 och de ekonomiska förutsättningarna för 2021. 

Vi är trygga med det arbetet som gjorts i Svenska Taekwondoförbundet under 2020 och som presenterats för medlemmar och RF. Det har hela tiden handlat om att på kort tid få svensk taekwondo att arbeta och fungera i linje med idrottsrörelsens värdegrund. Inom detta pågår nu en oberoende utredning (läs beslutet från Riksidrottsstyrelsen här) av hela organisationen, med tillhörande grenförbund, för perioden 2017-2020 som förbundsstyrelsen inte vill förekomma. 

I slutändan jobbar vi för samma sak - Svensk Taekwondo. 

Om du som medlem eller förtroendevald hört eller vill ha reda på något särskilt? Tveka inte att maila oss This is a mailto link så lovar vi att fånga upp det så snart vi kan.

Dokument som hänvisas till i texten: 

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....