Hoppa till sidans innehåll

Krisledningen informerar - Handlingsplan är på plats

25 MAR 2020 13:50
Krisledningen hade igår, tisdag 24 mars, dialog med Riksidrottsförbundet där bakgrunden till Riksidrottsstyrelsens beslut föredrogs tillsammans med vad det innebär och hur de ser att arbetet bör läggas upp framgent.
  • Uppdaterad: 25 MAR 2020 13:50

Krisledningen har tagit fram en handlingsplan baserad på beslutsunderlaget från RS, intervjuer som hållits och den erfarenhet samt kunskap krisledningen har sedan tidigare. Handlingsplanen förankrades med STF styrelse söndag 22 mars och föredrogs för RF vid mötet tisdag 24 mars.

RF konstaterar att krisledningen ringat in sakfrågor som legat till grund för Riksidrottsstyrelsens beslut, vilket tyder på en samsyn kring utgångspunkten för det fortsatta arbetet ur krisen. Krisledningen fick positiv återkoppling från RF för att ha gjort och presenterat en handlingsplan. Handlingsplanen behöver kompletteras med punkter som RF kommer att skicka och det viktiga nu är att gå till handling, få dessa åtgärder genomförda och presentera resultat.

Krisledningen kommer under kommande veckor omvandla handlingsplanen till en genomförandeplan som förbundsstämman i april kommer få ta ställning till. Under processen kommer krisledningen hålla förbundsstyrelsen och RF samt medlemsföreningar och GF-TRF styrelser löpande informerade.

Krisledningen bjuder därför in:

  • Samtliga medlemsföreningar till ett digitalt informationsmöte söndag 29 mars kl 18:00-19:30 för att gå igenom vad som presenterades för RF och hur tidsplanen ser ut. Mötet kommer börja skarpt kl 18:00 och därför rekommenderar vi att man ansluter sig något tidigare. Vi har ingen möjlighet att ge support under mötet. Anmäl dig för deltagande här.

  • Krisledningen bjuder även in till efterföljande dialog söndag 29 mars kl 19:30-20:30 för styrelser i gren- & regionsförbund samt arbetsgrupper, kommittéer, nämnder, valberedning och styrelsemedlemmar i Svenska Taekwondoförbundet. Mötet kommer beröra hur vi gemensamt jobbar med handlingsplanen från olika håll. Anmäl dig för deltagande här.

Fortsättningsvis kommer RF att enbart föra dialog med krisledningen, med mandat från STF förbundsstyrelse, tills att genomförandeplanen börjar få verkning i organisationen och krisen kan hanteras inom ramen för ordinarie organisation. Förbundet kommer tillsvidare inte erhålla något personellt stöd från RF i förändringsarbetet.

Gällande Covid-19 effekter på Svensk Taekwondo
Krisledningen har försäkrat sig om att eventuellt stöd till taekwondoföreningar från RF, med anledning av arbetet med att minska smittspridningen av Covid-19 i samhället, inte ska påverkas av det indragna organisationsstödet till förbundet.
Krisledningen kommer i första hand kartlägga vilka effekter Covid-19 har på Svensk Taekwondo för att sedan föreslå åtgärder som ska mildra effekterna. Vi uppmanar därför samtliga medlemsföreningar, oavsett om ni blivit kraftigt påverkade eller inte, att svara på enkäten från kansliet senast tisdag 31 mars per epost.

 

Vår inställning för arbetet i krisen med det indragna organisationsstödet är fortsatt att detta ska hanteras med eftertanke, lyhördhet och beslutsamhet. Åtgärder kommer föreslås vara kraftfulla och tydliga. Och vi har ingen tid för att vänta på något. Det kommer krävas teamwork och actions.

För eventuella frågor om krisledningens uppdrag, arbete eller annat som kan vara av intresse, tveka inte att kontakta krisledningen per e-post.

Vi tar tacksamt emot frågor, tankar eller idéer.


På uppdrag av krisledningen,

Sammi Kaidi

Sammankallande i krisledningen
Kassör i förbundsstyrelsen
Svenska Taekwondoförbundet


Krisledningen består i övrigt av Emir Dizdarevic, vice Ordförande i Svenska Taekwondoförbundet, Fresia Perez, Ordförande för Svenska Taekwondounionen och Robert Andersson, Ordförande för Svenska ITF-förbundet.

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....