Hoppa till sidans innehåll

Projektet Trygga Idrottsmiljöer

10 JUN 2021 10:52
Svensk taekwondo jobbar aktivt mot att skapa fler trygga miljöer för alla våra fantastiska utövare runtom i vårt avlånga land. Hur kan ni engagera er?
  • Uppdaterad: 15 JUN 2021 12:07

Beskrivning av projektet Trygga Idrottsmiljöer

Syftet med projektet är att Svensk Taekwondo ska utvecklas och göra förflyttningar med siktet inställt mot idrottsrörelsens gemensamma vision och förändringsarbete, Strategi 2025 och förbundets förändringsresa Agenda 2024. Särskilt fokus ligger på att bygga och skapa trygga idrottsmiljöer för barn & ungdomar, vilket innebär att verka för en taekwondorörelse fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En taekwondorörelse där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Målet med projektet är att skapa metoder och verktyg för taekwondoföreningar att kunna använda för att göra en förflyttning på hemmaplan i sin förening. En förflyttning som innebär att föreningen aktivt jobbar med de delar i verksamheten som är kopplat till Trygga Idrottsmiljöer. Allt från ledar- och spelarutveckling, till framtagande av handlingsplaner och policydokument, samt hur en skapar och säkrar trygga miljöer i och runt föreningens lokaler. I stort sett allt som inte är kopplat till själva utövandet på mattan kan innefattas i Trygga Idrottsmiljöer. För att vi ska kunna säkerställa att svensk taekwondo efterlever svensk idrotts värdegrund är det viktigt att vi tar dessa frågor på allvar och börjar jobba med dem aktivt. Och detta gör vi bäst tillsammans - som en enad rörelse.

En del i projektet är att vi ser över att skapa en modell kring att, via Svenska Taekwondoförbundet, diplomera de föreningar som vill påbörja ett arbete eller redan aktivt idag jobbar med Trygga Idrottsmiljöer. Detta som ett sätt att kunna premiera dessa föreningar som går i bräschen för frågorna, men även för att motivera och visa på hur mycket fantastisk verksamhet som bedrivs i vårt avlånga land. Detta samtidigt som vi kvalitetssäkrar svensk taekwondo som en trygg plats för barn & ungdomar att verka och utvecklas inom. 

.

Vad händer i projektet i detta nu?

Projektet är inne i en spännande period där vi håller på att jobba fram olika förslag på hur arbetssätt och innehåll kan komma att se ut. Vi omvärldsspanar och tar in inspiration från andra aktörer och stöter och blöter detta på flera nivåer inom Svensk taekwondo. Detta är ett arbete som vi gör tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar att utveckla alla våra fantastiska föreningar ute i landet. Samt att föreningarna ska känna sig trygga med att erbjuda kvalitativ och framförallt TRYGGA miljöer till våra medlemmar.

Vi ämnar gå i mål med projektet vid mars månads slut 2022 och då ska diplomering, upplägg för metod och arbetssätt ha godkänts av förbundsstyrelsen, samt ha implementeras i ordinarie verksamhet. De föreningar som under året engagerat sig i projektet ska ha gjort en förflyttning inom någon av de innehållande delarna av Trygga Idrottsmiljöer och varit drivande i att förankra hur vi vill jobba med dessa i frågor ute i föreningarna.

Låter detta spännande och vill ni veta mer om hur kan ni jobba med detta?

Kontakta förbundets föreningskonsulent Andreas Siggelin. Ni hittar hans kontaktuppgifter här.

.

För en tryggare taekwondorörelse!

Skribent: Andreas Siggelin
E-post: This is a mailto link

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....