Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF 2020-2021

06 APR 2020 10:16
  • Uppdaterad: 06 APR 2020 10:16

Med Projektstöd IF vill förbundet höja kompetens bland våra barn- & ungdomsledare genom utbildningar. Förbundet vill även med Projektstöd IF få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten genom “billigare” idrottsutövande, attraktivare idrott och ny syn på träning samt tävling.

Projektstöd IF ska gå till utveckling av verksamheten så fler engageras, inkluderas och utbildas. Projekten som beviljas medel inom ramen för Projektstöd IF ska beskriva och ta hänsyn till varje del av engagemang, inkludering och utbildning.

Anökan kan lämnas in fr o m den 15 april via föreningens Idrott Online. För att ansökan ska behandlas måste alla parametrar vara uppfyllda med korrekt ansökan samt fullgjort sina förpliktelser enligt stadgar och upptagits på förbundsstyrelsens preliminära röstlängd eller den röstlängd som hunnits fastställas vid förbundsmötet. Idrottslyftet 2019 ska vara redovisad i tid och godkänd. Projektstöd IF ska vid beviljande och återrapport offentliggöras på förbundets hemsida samt sociala medier.

Projektstöd IF delas upp i tre olika paket enligt nedan med en totalbudget på 760.000kr (2020) och 840.000kr (2021):


Ökad kompetens bland Barn & Ungdomsledare

Område: Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Riktlinjer: Förening ska redogöra för vilka grenspecifika utbildningar som denne ska delta på. Sökbart belopp ska gå till anmälningsavgift.

Sökbart belopp: 300.000kr (2020) och 280.000kr (2021)

Maxbelopp per förening: Anmälningsavgift för grenspecifik utbildning 10.000kr (2020) och 5000kr (2021)

Ny syn på träning och tävling
Område: Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Riktlinjer: Förening får här fritt inkomma med projektplan för hur pengarna ska användas för att överensstämma med det sökbara området. Projektet ska kunna delas vidare till fler föreningar. Förening kan enbart beviljas stöd ur detta paket vid ett tillfälle under 2020-2021.

Sökbart belopp: 240.000kr (2020) och 160.000kr (2021)

Maxbelopp per förening: 40.000kr (2020-2021)

Den moderna Taekwondo föreningen engagerar
Område: Utbildade barn- och ungdomsledare i IF och Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten för deltagande i förbundets utvecklingskonferenser

Riktlinjer: Sökbart belopp bekostar enbart avgift för deltagande vid förbundet anordnade utvecklingskonferenser.

Sökbart belopp: 220.000kr (2020) och 400.000kr (2021)

Maxbelopp per förening: 5.000kr (2020-2021)

Skribent: Arto Ala-Häivälä
Epost: Adressen Gömd

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....