Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen intensifierar arbetet i förbundet

08 JAN 2020 21:28
  • Uppdaterad: 08 JAN 2020 21:28

God fortsättning på det nya året,

Styrelsen har under mellandagarna haft två sammanträden där man fattat viktiga beslut för att påbörja kulturförändringen i verksamheten - från ord till handling. Ett första steg i detta handlar om att bygga relationer, lyssna på medlemsföreningarna och arbeta med förbundets förvaltning, strukturella delar. 

Styrelsen har därför enhälligt hävt beslutet om att strypa stödet till STU med hänvisning till att en arbetsgrupp tillsätts för att komma fram till rutiner och riktlinjer för hur uppföljningen av grenförbundens verksamhet ska ske enligt stadgar framledes. Arbetsgruppen leds av Sammi Kaidi och kommer bestå av ledamöterna Emir Dizdarevic, Christian Woxell samt representanter från respektive grenförbund. Ett beslut som förhoppningsvis kommer underlätta relationerna med STU. 
Vidare har ytterligare en arbetsgrupp vid namnet ”Styrning & Struktur” bildats för att arbeta fram ett förslag till verksamhetskonferensen i januari på justerade stadgar, arbetsordning för styrelse, kansli, kommittéer och arbetsgrupper samt uppföljning av verksamheten. Arbetsgruppen leds av Emir Dizdarevic och kommer bestå av ordförande Jacob Asp och ledamöterna Christian Woxell och Sammi Kaidi. Något som bland annat krävs för att förbundets löpande förvaltning ska fungera. 
Styrelsen har även beslutat att årsmötet för 2020 kommer förläggas helgen den 28-29 mars i Stockholm och i samband med årsmötet kommer även en verksamhetskonferens äga rum. Styrelsen har en förhoppning om att grenförbunden även ska lägga sina respektive årsmöten samma helg som förbundet. Samordningen av planering för årsmöten och verksamhetskonferensen kommer gå via Sammi Kaidi från styrelsen och Arto Alahäivälä från kansliet. Mer information om detta samt orsaken till valet av datum kommer delges medlemsföreningarna i ett senare skede. Styrelsen är tacksamma för den feedback medlemsföreningar lämnat gällande valet av möteshelg via doodle. 
För övrigt har styrelsen tagit emot 4st ärenden till medlemmarnas dagordning. Vissa ärenden kommer besvaras av enskilda ledamöter å styrelsens vägnar medan andra kräver ytterligare beredning innan styrelsen kan besvara frågeställarna.
Dessutom har de nya styrelseledamöterna (sedan extra stämman den 2 december 2019) påbörjat arbetet med att sätta sig in i förbundets verksamhet samt tillsänt WTE representant Robert Teklic och STU styrelse deras ingångsvärden för arbetet i förbundsstyrelsen. Brevet till Robert Teklic kan läsas här >> och brevet till STU kan läsas här >>

Justerat protokoll finns att tillgå här >> för styrelsemötet den 29 dec 2019. Protokoll för styrelsemötet den 6 jan 2020 samt en sammanfattning av agendan med diverse beslut kommer så snart protokollet har justerats. 

För eventuella frågor eller kommentarer, vänligen maila till This is a mailto link.

Deadline för medlemmarnas dagordning till nästkommande möte kommer vara den 19 januari 2020.

Styrelsen kommer sammanträda fysiskt den 25-26 jan för konferens och styrelsemöte i Stockholm varvid representanter från gren- och regionförbund kommer bjudas in samt de kommittéer, nämnder och valberedning som verkar inom STF. Syftet är att tillsammans diskutera förslag på fortsatt arbete med kulturförändringen i verksamheten och på vilket sätt alla kan vara en del av detta.
För övrigt kommer alla protokoll från perioden 2016-2019 att publiceras inom kort under styrelsen >> protokoll efter beslutet på konstituerande mötet 2 december 2019. Protokollen ska först gås igenom så att de uppfyller de GPDR krav som ställs.


På uppdrag av styrelsen, 

Arto Ala Häivälä
Generalsekreterare
Skribent: Arto Ala-Häivälä
E-post: Adressen Gömd

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....