Hoppa till sidans innehåll

Svensk WT Taekwondo behöver komma upp med en plan för verksamheten

30 NOV 2020 09:00
RIN har kommit med sitt utfall i STU:s överklagan av förbundsstyrelsens (FS) beslut att strypa dess medel den 6 sept där de häver en del av beslut, att reducera medel till STU. FS har vid ett extrainkallat styrelsemöte förhållit sig till RIN:s beslut
  • Skapad: 30 NOV 2020 09:00

Bakgrunden till STU:s överklagan av förbundsstyrelsens beslut den 6 sept är att STU anser att förbundet inte har rätt att enligt stadgar och riktlinjer, som även STU varit med och tagit fram, att strypa medel för områden som förbundsstyrelsen anser att STU brister i. Det handlar om att motverka antidemokratiska krafter, stärka demokratin, ta ansvar för WT verksamheten, bidra till transparens, ta ledarskap i svåra frågor och strukturera upp sin verksamhet. 

Förbundsstyrelsen har bemött STU:s överklagan här och förklarat att anledningen till beslutet aldrig varit att använda stödet till annat än WT verksamheten. Tvärtom så har förhållningssättet varit att när STU följer regler och handlingsplan i linje med stöden och idrottsrörelsens värdegrund, så ska pengarna betalas ut. Se RIN:s beslut här. 

- Från förbundsstyrelsen har vi sett fram emot RIN:s prövning av beslutet den 6 sept då det är första gången ett sådant beslut tas och det saknas juridisk vägledning. Nu när RIN:s utslag kommit så är det inte så enkelt som att hela beslutet hävs. Delar av det görs, andra delar står fast och RIN ger även en vägledning i sin motivering, säger förbundsordförande Sammi Kaidi. 

När det blir fel så tar vi lärdom från det - gör om och gör rätt
Det som står klart är att RIN förstår innebörden i vårt beslut och att förbundet har rätt att ta över all ekonomihantering. Därför justerar nu förbundsstyrelsen beslutet den 6 sept och tar över all ekonomihantering från STU med omedelbar verkan. Det innebär att förbundet tar sitt ansvar i enlighet med RIN:s beslut och gällande regler för att ytterligare säkerställa att WT verksamheten i Sverige kan komma igång med sin verksamhet så fort som möjligt. Medel finns, men idagsläget saknas det planer för dem. Frågan om planerna är en grenspecifik fråga och ägs uteslutande av STU samt dess medlemsföreningar. 

Nu ser vi ett antal möjliga vägar framåt:

STU:s styrelse tar sitt ansvar
De behöver återkomma med en handlings- & verksamhetsplan för hur de ska ta sig ur den situation de befinner sig i. Direktiven till planerna kommer publiceras inom kort och behöver även förankras med medlemsföreningarna. 

STU:s förbundsstämma tar ansvar för situationen
Förbundsstämman i STU behöver tydligt visa förbundet varför de vill återfå administrationen över sin ekonomi. Det handlar om att bidra till förbundets förändringsarbete, följa idrottsrörelsens värdegrund och uppdra till den nya styrelsen att snarast möjligast ta fram en verksamhetsplan för WT verksamheten. 

WT föreningarna behöver själva ta egen ställning till situationen
Här kommer vi vända oss enskilt till alla de WT föreningar som är medlemmar i STU för att ställa dem frågan om de fortsatt vill vara en del av idrottsrörelsen eller inte. I detta fallet kommer STU:s stöd fortsatt administreras av förbundet och de WT föreningar, som väljer idrottsrörelsen, kommer bjudas in till en process för att forma WT Taekwondos framtid i linje med idrottsrörelsens värdegrund. I detta avseende har förbundet, enligt RIN, mandat att göra det. 

- Förbundsstyrelsen kommer aldrig medverka till att ett fåtal individer eller föreningar inom STU ska få diktera villkoren eller äventyra hela den svenska taekwondorörelsens existens. Hit men inte längre är min personliga uppmaning till dem som tänker dessa tankar, avslutar Sammi Kaidi med. 

Vi står fortsatt inför ett vägskäl av den akuta krisen i förbundet. Det är nu det får bära eller brista. Och det är tydligt för förbundet att en majoritet av våra medlemmar hellre vill jobba med idrottsutveckling och hur Svensk Taekwondo ska överleva coronapandemin. 

 

Dokument i texten: 

Riksidrottsnämndens beslut

Förbundsstyrelsens svar på anmälan

Förbundsstyrelsens beslut den 27 nov (ojusterat)

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....