Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet 2017-2019 har en ny inriktning. STF genomförde, precis som alla andra SF-en, en kartläggning på barn och ungdomsidrotten under våren 2016. Resulatet från bl a enkätundersökningen som skickades till alla föreningar är grunden till de satsningar STF kommer att genomföra i det nya Idrottslyftet.

Idrottslyftet 2017-2019 ska täcka de "tomrum" som finns i förbundet för tillfället. De föreningar som var med och svarade på enkätundersökningen har på det sättet varit med och bidragit till den inriktning och de utmaningar som Idrottslyftet har för 2017-2019.


Bakgrund

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt ca 500 miljoner kronor till idrotten.

“Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”.

Det övergripande syftet med idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:

 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.


Ny ansökningsplattform

RF har satsat på en ny plattform i Idrott Online som heter "idrottsmedel". Denna kommer även vara plattformen för alla ansökningar. Just nu sker utbilding inom denna plattform från RF:s sida och direkt när STF behärskar plattformen kommer en ansökningsformulär finnas tillgänglig till alla föreningar. Vi planerar att den öppnar den 1 februari 2017. Föreningarna loggar in via sin förenings Idrott Online sida och klickar på "idrottsmedel", där kommer då ansökningshandlingar fram.

 • STF vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån den kartläggningen som gjordes under 2016.
 • STF:s och dess grenförbunds mål är att skapa förutsättningar för våra barn & ungdomar.
 • STF vill att tävlingar för barn & ungdomar ska arrangeras på regional och lokal nivå så att de slipper långa tävlingsresor.
 • STF vill utbilda sina ledare till ännu bättre, så att alla kan ge det bästa förutsättningar för våra barn & ungdomar.
 • STF vill att utrustningen i föreningarna möter dagens krav på både träning och tävling.
 • STF vill att dess medlemsföreningar startar sin resa mot 2025.
 • STF vill att Taekwondo är för alla och därför behövs speciella insatser för tjejträning.


Inriktningar att söka

STF har inför 2019 olika typer av bidrag denna gång: Arrangemangslyftet, Materiallyftet, Visionslyftet och Tjejlyftet.

Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen. Skicka in en ansökan för respektive bidrag via föreningens Idrott Online sida.

1. Arrangemangslyftet
Detta stöd ska ge möjligheten för föreningen att arrangera tävling/tävlingar på regional och lokalnivå. Men även andra arrangemang så som träningsläger. Målet är att aktivera barn & ungdomar och ge de en morot att stanna kvar i idrottandet.
Max belopp att söka: 75.000kr.

2. Materiallyftet
Detta stöd ska ge möjligheten för föreningen att införskaffa ny utrustning så de kan möta de krav som krävs för att träna som man tävlar.
Max belopp att söka: 50.000kr.

3. Visionslyftet
För att nå 2025 i hela förbundet behöver förbundet föreningarnas hjälp. Detta stöd är för er som tänker bredare, som vill göra något för hela förbundet och inte bara för den enskilda föreningen. Ett projekt som skapar förutsättningar med strategi 2025 i sikte där man får fler barn & ungdomar att röra på sig, hitta motivation för att vara aktiva hela livet och stannar kvar i sitt idrottande. Ett nytänkande, nyskapande för den enskilda föreningen, regionen och hela förbundet. Ett av kraven är att föreningen samarbetar även med SISU/DF samt med STF i genomförandet av projektet.
Max belopp att söka: 100.000kr.

4. Tjejlyftet
Detta stöd ska hjälpa att få fler tjejer att börja träna Taekwondo och behålla de tjejer som redan tränar. Enligt Idrotten Online har STF ca 30% kvinnor och detta måste ökas för att vi ska kunna nå målen 2025 i RF och STF.
Max belopp att söka: 50.000kr

Har du frågor över något så kan ni alltid ringa eller maila kansliet, This is a mailto link.

Obs! Ingen sista ansökningsdatum, ansökningarna beviljas löpande.

Följande ska finnas i en ansökan
1. Satsningen namn
2. Mål
3. Syfte
4. Genomförande
5. Uppföljning
6. Hur ni arbetar med projektet mot strategi 2025
7. Vilken av utvecklingsresorna ni med hjälp av projejktet uppnår
8. Namn och telefonnummer till ansvarig över projektet

Grundläggande krav för att ansökan ska bli beviljad för 2019
Vid handläggning av ansökningar för idrottslyftet utgår arbetsgruppen från följande kriterier:
- Att ansökan är korrekt ifylld med tydliga beskrivningar och budget.
- Att föreningens medlemsantal kontra ansökt belopp är relativ.
- Att föreningen gjort sina stadgeenliga plikter till förbundet.
- Att föreningen inte har någon skuld till förbundet.
- Att föreningen lämnat återrapport för Idrottslyftet År 2018

 

Uppdaterad: 24 JAN 2018 22:27 Skribent: Arto Ala-Häivälä
Epost: Adressen GömdPostadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: This is a mailto link