Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF


Allmänt om bidrag

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Hanteringen och fördelningen av statens stöd till idrotten har delegerats till RF, då Sverige saknar idrottsdepartement eller särskild idrottsmyndighet.

Med stöd i Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund fördelar Riksidrottsförbundet årligen bidrag på cirka 1,8 miljarder kronor till bland annat idrottsföreningar (IF), RF-SISU distrikt samt specialidrottsförbund (SF). 

För föreningar

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till idrottsföreningar 2020-2021

RF har sedan Riksidrottsmötet 2019 arbetat i dialog med SF och DF för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren. Beslut om regelverken i sin helhet fattades av Riksidrottsstyrelsen (RS) i september och oktober 2019. 

Projektstöd IF 2020-2021

Med Projektstöd IF vill förbundet höja kompetens bland våra barn- & ungdomsledare genom utbildningar. Förbundet vill även med Projektstöd IF få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten genom “billigare” idrottsutövande, attraktivare idrott och ny syn på träning samt tävling.

Projektstöd IF ska gå till utveckling av verksamheten så fler engageras, inkluderas och utbildas. Projekten som beviljas medel inom ramen för Projektstöd IF ska beskriva och ta hänsyn till varje del av engagemang, inkludering och utbildning.

Dessa stöd finns att söka under 2021. Nedan en beskrivning och vad de hur de ska användas.

Ökad kompetens bland Barn & Ungdomsledare
Område: Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Bakgrund:
Under 2016-2019 tog STF:s båda grenförbund fram, med hjälp av förbundsutvecklingsstödet, grenspecifika utbildningar där både STU och SIF arbetade intensivt med detta. Båda grenförbunden hade anställd personal i ärendet för att uppnå de krav som STF och RF hade kommit överrens om. Detta mynnade ut i grenspecifika utbildningar så att medlemmarna kan kompetenshöja nya ledare och bli ännu bättre Taekwondotränare.

Ansökan
Ansökan gör via föreningen Idrott Online, under Idrottsmedel.

Riktlinjer:
Förening ska redogöra för vilka grenspecifika utbildningar som denne ska delta på i STU eller SIF. Sökbart belopp ska gå till anmälningsavgift och dokumentation ska finnas på respektive GF:s hemsida.
För att gå en utbildning ska ni kontakta STU eller SIF, beroende på gren.

Maxbelopp per förening:
Anmälningsavgift för grenspecifik utbildning 10.000kr (2020) och 5000kr (2021).

Återrapport
Varje projekt ska återrapporteras i Idrott Online.

Ny syn på träning och tävling
Område: Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Bakgrund:
Allt fler ungdomar slutar inom idrotten och speciellt i åldern 13-20 år. Detta område välkomnar därför innovativa projekt där nya idéer arbetas fram för träning och tävling.

Ansökan
Ansökan gör via föreningen Idrott Online, under Idrottsmedel.

Riktlinjer:
Förening får här fritt inkomma med projektplan för hur pengarna ska användas för att överensstämma med det sökbara området. Projektet ska kunna delas vidare till fler föreningar. Förening kan enbart beviljas stöd ur detta paket vid ett tillfälle under 2020-2021.

Maxbelopp per förening:
40.000kr (2020-2021)

Återrapport
Varje projekt ska återrapporteras i Idrott Online.

Den moderna Taekwondo föreningen engagerar
Område: Utbildade barn- och ungdomsledare i IF och Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten för deltagande i förbundets utvecklingskonferenser.

Riktlinjer:
Sökbart belopp bekostar enbart avgift för deltagande vid förbundet anordnade utvecklingskonferenser.

Maxbelopp per förening:
5.000kr (2020-2021)

Återrapport
Varje projekt ska återrapporteras i Idrott Online.

 

Anökan kan lämnas in via föreningens Idrott Online. För att ansökan ska behandlas måste alla parametrar vara uppfyllda med korrekt ansökan samt fullgjort sina förpliktelser enligt stadgar och upptagits på förbundsstyrelsens preliminära röstlängd eller den röstlängd som hunnits fastställas vid förbundsmötet. Idrottslyftet 2019 ska vara redovisad i tid och godkänd. Projektstöd IF ska vid beviljande och återrapport offentliggöras på förbundets hemsida samt sociala medier.

Uppdaterad: 24 JAN 2018 22:27 Skribent: Arto Ala-Häivälä
E-post: Adressen Gömd

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....